MAANDAG - VRIJDAG

09.00 - 17.30 UUR

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk het te horen als er klachten zijn over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product of de geleverde dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het is in je eigen belang om de klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als je een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten.